Strona główna   |  
Oferta rozwiń kategorie
Promocje
Sprawdź nasze aktualne pormocje na wybrane
produkty... więcej

Polityka Prywatności


Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych kontrahentów AGMA-ROL Maciej Ogórkiewicz

1.Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych  w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Hurtownia AGMA-ROL Maciej Ogórkiewicz, ul. Roosevelta 114 62-200 Gniezno  (dalej jako AGMA-ROL).

2.Jak możesz się z nami skontaktować?

Z AGMA-ROL można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 61 425-14-33, w drodze korespondencji elektronicznej-mail: agma-rol@neo.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3.Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

 AGMA-ROL przetwarza dane tj. : imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub,i nr i serię dowodu osobistego, NIP, REGON oraz dane kontaktowe tj. numer telefonu i adres mail  a w przypadku cudzoziemca nr paszportu lub karty pobytu. Dane Twoje podane zostały w związku z zakupem, podjęciem współpracy, podpisaniem umowy lub   podczas kontaktu z przedstawicielem handlowym lub pracownikiem.

4.Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

AGMA-ROL przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • przyjęcia i realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b,f RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes);
 • wystawiania faktur i przyjmowania płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 • windykacja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c,f RODO  - wypełnienie obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadniony interes);
 • realizacja próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO-prawnie uzasadniony interes);
 • przedstawienia propozycji zawarcia umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • kontaktu telefonicznego/mailowego/listownego w celu informacji o etapie realizacji zamówienia, organizowanych szkoleniach, targach, zmianach cen (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO -prawnie uzasadniony interes);

5.Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy AGMA-ROL. Ponadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z AGMA-ROL przy realizacji świadczeń wynikających z podjęcia współpracy, podpisania umowy oraz uzasadnionego interesu. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

Ponadto AGMA-ROL  może przekazać dane odpowiednim uprawnionym organom publicznym.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy przez okres:

 • podjęcia współpracy, obowiązywania zawartej umowy  a po ich  zakończeniu, w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
 • niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa

7.  W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

AGMA-ROL zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez AGMA-ROL uprawnione są do domagania się od AGMA-ROL   dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Ponadto osoby te uprawnione są do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie realizację współpracy, podjęcie współpracy,  zawarcie umowy.

 1. Informacje dodatkowe     

AGMA-ROL nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.

AGMA-ROL  nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych
AGMA-ROL - Polityka prywatności
AGMA-ROL Centrum Paszowe Gniezno   |   O firmie Oferta Autosklepy Aktualności Kontakt
Pasze dla trzody chlewnej, bydła, kur, koni, autosklepy paszowe.
Partnerzy